O autoplinu

Ukapljeni naftni plin mješavina je propana i butana. Namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s gledišta zaštite okoliša i zdravlja, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost. Stoga autoplin postaje sve popularnije gorivo za pogon motornih vozila.

Spremnici za autoplin nisu opasni. Svaki je spremnik detaljno ispitan na visokim tlakovima i temperaturama te zaštićen s nekoliko sigurnosnih ventila. Crash testovi pokazali su da i u slučaju teškog sudara automobila, spremnik može samo ispasti iz automobila.

Važno je napomenuti da prilikom ugradnje autoplin uređaja treba OBVEZNO zatražiti ateste na sve uređaje ugrađene u automobil. Sa serviserom treba dogovoriti redovan periodični pregled uređaja jer samo na taj način možete osigurati maksimalnu sigurnost i isplativost uložene investicije u autoplin.

Prednosti autoplina

Poboljšanje kvalitete zraka

Autoplin nudi trenutno, konkretno rješenje poboljšanja kvalitete zraka, posebice u gradskim područjima. Kada je riječ o lebdećim emisijama glavnih reguliranih otrovnih plinova, emisije autoplina su medu najnižima od svih danas dostupnih automobilskih goriva. Kompetentna znanstvena istraživanja pokazala su da autoplin stvara 50 % manje ugljičnoga monoksida, 40 % manje ugljiko-vodika, 35 % manje dušičnih oksida (NOx )
i potencijalno 50 % manje ozona u usporedbi s benzinom. Zdravstvene prednosti tih nižih emisija su značajne.

Borba protiv klimatskih promjena

Autoplin može igrati važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Njegove su emisije plinova koji izazivaju efekt staklenika medu najnižima od svih komercijalno dostupnih goriva, računajući cijeli vijek trajanja. Primjerice, autoplin u prosjeku može proizvesti 20% manju protuvrijednost C02 u odnosu na benzin kada se računaju ukupne emisije od izvora do crpke. Kada se mjere samo razine emisija iz ispušne cijevi, autoplin stvara do 15% manje emisija.

Uživajte u izboru

Ford, GM, DaimlerChrysler, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Vauxhall, Proton, Volvo, Renault, Peugeot, Opel, Fiat i drugi, gotovo svi veći proizvođači vozila, uveli su vozila i nove motore posebno izradene za rad na čisti, isplativi autoplin. Neki modeli podržavaju i dvostruki sustav napajanja gorivom – time je vozačima omogućeno jednostavno prebacivanje s autoplina na benzin, što gotovo udvostručuje autonomiju. Nekoliko drugih proizvođača vozila takoder počinje proizvoditi vozila namijenjena autoplinu.

Jednostavna opskrba

Vozila na autoplin mogu se opskrbljivati gorivom na više od 36.000 crpki diljem svijeta. Autoplin je vrlo lako prenosivo gorivo, što znači da se njegova opskrbna struktura lako može širiti na velika područja. Vrijeme punjenja spremnika kod vozila na autoplin jednako je vremenu punjenja kod benzinskih vozila. Točenje autoplina stoga je puno brže i jednostavnije nego što je to slučaj s drugim alternativnim gorivima.

Postizanje maksimalnih rezultata

Rezultati i radne karakteristike vozila na autoplin usporedive su s tradicionalnim motornim gorivima i bolji su od ostalih alternativnih goriva. Autoplin je visokooktansko gorivo koje omogućuje veću izlaznu snagu motora i učinkovitost te smanjuje potrošnju goriva, habanje motora i potrebe za održavanjem. Autoplin također postiže najbolje rezultate među alternativnim gorivima kada je riječ o pokretanju vozila u hladnim podnebljima.

Zajamčena sigurnost

Sigurnosna statistika autoplina jednaka je benzinu i dizelu, ako ne i bolja. Usavršene tehnologije doprinijele su unapređenju sigurnosne opreme. Spremnici su puno čvršći od usporedivih spremnika za benzin te mogu podnijeti jake udare u slučaju sudara. Novi sigurnosni ventili automatski se zatvaraju ako u sustavu napajanja gorivom dode do curenja, što znači da plin više ne moze istjecati iz spremnika. Osim toga, automobil na autoplin ima zatvoren i ekološki neškodljiv sustav napajanja gorivom koji sprječava prolijevanje i hlapljenje goriva.

Vozni parkovi – isplativa investicija

Vozila zračnih luka i hotela, taksiji, autobusi, osobni i radni kombiji, dostavna vozila, vozila za iznajmljivanje, policijska vozila i školski autobusi – svi mogu koristiti autoplin. Vozni parkovi mogu profitirati vožnjom na autoplin koristeći prednosti praktičnosti i nižih troškova vezanih uz centralnu opskrbu. Osim toga, troškovi goriva predstavljaju važan poslovni rashod koji se u znatnoj mjeri može smanjiti prelaskom na autoplin.

Pouzdane zalihe

Vozila na autoplin godišnje potroše više od 16 milijuna tona ukapljenog naftnog plina, što predstavlja oko 8 % svjetske potrošnje UNP-a. Autoplin nije novo gorivo, već pouzdano, čisto i praktično alternativno gorivo sa statistički dokazanim rezultatima. Postojeći globalni kapaciteti za proizvodnju i distribuciju jamče obilje lako prenosivog proizvoda potrebno za pouzdane zalihe u budućnosti.

Pridružite se

Više od 9 milijuna vozača odlučilo se za autoplin, a taj trend raste sa stopom od 12 do 15% godišnje. Očekivanja su samo u Europi čak i optimističnija, s predviđenim rastom od 40% do 2005. godine. Autoplin se od 60-ih godina prošloga stoljeća koristi u automobilima, kamionima, autobusima i raznim terenskim vozilima. Potrošači na današnjem tržištu imaju priliku donijeti društveno odgovornu odluku koja svima može poboljšati kvalitetu života. Kada birate autoplin, birate čisti zrak + diversifkaciju energije + uštedu na troškovima = pravi izbor za danas i za sutra.

Ugradnja auto plin uređaja

Autoplin uređaji se ugrađuju u svaki četverotaktni benzinski motor. Uređaje ugrađuju isključivo ovlašteni serviseri, koji imaju odobrenje od Centra za vozila Hrvatske.

Shema ugradnje plinske instalacije u vozilo

Postupak ugradnje autoplin uređaja u automobil:

 • Ugradnja uređaja kod ovlaštenog autoplin servisera
 • Ispitivanje vozila u ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila, u roku od 15 dana od ugradnje autoplin uređaja
 • Stanica za tehnički pregled porsljeđuje dokumente o ispitivanju vozila Centru za vozila Hrvatske, koji poslije njihove analize i obrade ispostavlja iste vlasniku vozila.


Uređaji i orema za pogon motornih vozila autoplinom

 • Spremnik plina
 • Aramatura spremnika plina
 • Pročišćavač spremnika plina
 • Isparivač plina
 • Regulator tlaka
 • Plinski ventil
 • Vodovi za plin niskog tlaka
 • Vodovi za plin visokog tlaka
 • Vodovi sredstava za grijanje
 • Električni uređaji i instalacije


Spremnik plina mora imati:

Naziv proizvođača, godinu proizvodnje, naziv vrste plina koji se puni, podatak o obujmu, datum posljednjeg pregleda i ispitivanja od strane inspekcije nadležne za tlačne posude, žig inspekcije za posude pod tlakom kao dokaz uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja, i to za UNP: najveću dopuštenu masu punjenja u kilogramima, a za metan: najveći dopušteni tlak punjenja u MP-u ili barima.
Ako je spremnik plina homologiran mora imati trajno upisane podatke sukladno odredbama odgovarajućeg ECE pravilnika. Vozač može takav spremnik s navedenim podacima nabaviti i sam te doći na ugradnju.

Ventil spremnika plina je uređaj koji se postavlja izravno na spremnik a služi za zatvaranje spremnika u slučaju kad treba spriječiti neželjeno istjecanje plina iz spremnika.

Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina moraju spriječiti stvaranje prekomjernog tlaka u spremniku kao i prekomjerno istjecanje plina iz spremnika (lom cijevi). Ti uređaji su: ograničavač protoka i uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka.

Ograničavač protoka je sigurnosni uređaj koji pri lomu cijevi za odvod plina mora smanjiti količinu plina koja će istjecati na najviše 10% od najvećeg mogućeg protoka plina.

Uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka je uređaj koji mora u spremniku plina spriječiti stvaranje tlaka većeg od 2,5 MPa (25 bar), odnosmo 3 MPa (30 bar) za uređaje koji se ugrađuju u vozilo poslije 1. siječnja 2001. godine, kod UNP-a i tlaka većeg od 30 MPa (300 bar) kod metana.

Uređaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara je sigurnosni uređaj koji mora ispustiti plin iz spremnika pina u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom uređaju dosegne najviše 100°C ± 5°C.
Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina i ventil spremnika plina mogu biti konstruirani i izvedeni tako da čine jednu cjelinu.

Zaštitno kućište armature spremnika plina mora spriječiti moguće propuštanje plina iz dijelova armature spremnika u prostor za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.

Priključak za punjenje je uređaj koji omogućuje punjenje spremnika plina samo određenom vrstom plina i pod određenim tlakom u skladu sa izvedbom spremnika plina.

Nepovratni ventil između priključka za punjenje i spremnika plina je uređaj koji mora spriječiti povratno strujanje plina iz spremnika plina prema priključku za punjenje.

Pokazivač količine plina za UNP je uređaj koji pokazuje količinu plina u spremniku plina.
Tlakomjer za metan pokazuje tlak metanau spremniku plina.

Pročišćivač plina je uređaj koji sprječava prolaz nečistoće iz spremnika plina prema drugim uređajima.

Isparivač plina je uređaj u kojem UNP ISPARAVA I PRELAZI IZ TEKUĆEG U PLINOVITO STANJE POD UTJECAJEM TOPLINE.

Regulator tlaka je uređaj kojim se smanjuje tlak plina s tlakom u spremniku i podešava na radni tlak koji odgovara stvaranju smjese pogodne za rad motora.

Plinski ventil je uređaj koji prekida dovod plina iz spremnika plina u isparivač plina i regulator tlaka kad motor ne radi,odnosno kada se plin ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad motora.

Priključak za pražnjenje, ako je ugrađen, je uređaj koji u slučaju potrebe služi za pražnjenje plina iz vodovoda i uređaja koji se nalaze iza ventila spremnika plina.

Ventil tekućeg goriva je uređaj koji za vrijeme dok se motor opskrbljuje plinom kao pogonskim gorivom zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina, dizelskog goriva) u uređaj za opskrbljivanje motora gorivom.

Servis vozila na autoplin

svakih 20 000 km
jednom godišnje
nakon 100 000 km obavezan “veliki servis”, svakih 5 godina obnova atesta spremnika autoplina

Vrste spremnika

cilindrični = 45 – 120 l
toroidalni = 22 – 77 l , ugrađuju se umjesto rezervnog kotača

Punjenje plinskog spremnika autoplina iznosi max. 80% od ukupnog nazivnog volumena.